​Kiến nghị cấp phép cho nhà đất giấy tay trước 1-1-2008

18/08/2014 04:00 GMT+7

TT - TP.HCM cũng kiến nghị cấp giấy chứng nhận với đất đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận nhưng nhà ở không đủ điều kiện để được công nhận quyền sở hữu nhà.

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Tài nguyên - môi trường cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp: nhà, đất không có giấy tờ hợp lệ; người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, mua bán bằng giấy tay sau ngày 1-7-2004 đến trước ngày 1-1-2008, hiện đang sử dụng đất ổn định, phù hợp quy hoạch và không có tranh chấp, khiếu nại.

Ngoài ra, TP.HCM cũng kiến nghị cấp giấy chứng nhận với đất đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận nhưng nhà ở không đủ điều kiện để được công nhận quyền sở hữu nhà ở; nhà ở đã tồn tại trên đất nông nghiệp, trước thời điểm công bố quy hoạch, nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận không phù hợp quy hoạch.

M.LÂM
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận