Thứ 6, ngày 29 tháng 5 năm 2020

  • Ngán ngại khi làm giấy tờ nhà đất

    Ngán ngại khi làm giấy tờ nhà đất

    TT - “Đa số cán bộ đã có ý thức phục vụ dân, nhưng vẫn còn một bộ phận gây phiền hà, nhũng nhiễu” - Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đánh giá như vậy tại chương trình truyền hình trực tiếp Lắng nghe và trao đổi tháng 3-2012 với chủ đề “Cải cách thủ tục hành chính - nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân”, do HĐND TP và Đài truyền hình TP thực hiện sáng 4-3.

  • Tăng cường kiểm tra xây dựng sau khi cấp phép

    Tăng cường kiểm tra xây dựng sau khi cấp phép

    TT - Báo cáo với đoàn khảo sát của HĐND TP.HCM về công tác cải cách thủ tục hành chính chiều 20-2, UBND Q.1 cho biết những năm qua quận đã tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ cơ sở dữ liệu để thực hiện quy trình một cửa, một cửa liên thông ở một số lĩnh vực như nhà đất, xây dựng, thuế, kinh doanh... và cho kết quả rất khả quan.