Đà Nẵng: phương án tái định cư hai dự án du lịch ven biển

26/05/2006 06:02 GMT+7

TT - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành phương án bồi thường thiệt hại, giải tỏa mặt bằng và bố trí tái định cư cho các hộ dân trong khu vực triển khai dự án khu du lịch và dịch vụ ven biển (do Tổng công ty Du lịch Hà Nội làm chủ đầu tư) và khu nghỉ mát Công ty TNHH P&I - Nhật Bản thuộc phường Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn.

* Quảng Nam: qui định mới về bồi thường mặt bằng tại Khu kinh tế mở Chu Lai

Theo phương án này, các hộ giải tỏa của các dự án có đủ tiêu chuẩn bố trí đất tái định cư, theo qui định được bố trí đất tái định cư vào khu dân cư Tân Trà. Hộ giải tỏa có diện tích đất ở bị thu hồi từ 1/4 lần hạn mức đất ở đến 1 lần hạn mức đất ở (bao gồm cả đất ở và đất khuôn viên) được bố trí 1 lô đất. Hộ giải tỏa có diện tích đất ở bị thu đất trên một lần hạn mức (bao gồm cả đất ở và đất khuôn viên) thì tương ứng mỗi lần hạn mức đất ở được bố trí một lô nhưng tối đa không quá năm lô đất.

Trường hợp thửa đất bị thu hồi trong hạn mức có nhiều hộ cùng sinh sống hoặc hộ giải tỏa có từ tám nhân khẩu trở lên và có đăng ký hộ khẩu thường trú từ ngày 31-12-2000 trở về trước tại địa điểm giải tỏa thì được bố trí thêm một lô tái định cư diện hộ phụ.

Việc bố trí đất tái định cư tại các dự án này được thực hiện theo nguyên tắc: diện tích thu hồi lớn; giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại lớn thì bố trí vào đường qui hoạch có mặt cắt lớn và ngược lại; các trường hợp được bố trí thêm đất tái định cư diện hộ phụ thì bố trí vào đường qui hoạch có mặt cắt nhỏ nhất theo qui hoạch được duyệt.

Thành phố sẽ ưu tiên bố trí đối với các hộ chấp hành tốt chủ trương giải tỏa mặt bằng, hộ giải tỏa có vị trí thuận lợi tại nơi ở cũ, thuộc diện gia đình chính sách. Được biết, tổng diện tích đất trong khu qui hoạch và giải tỏa mặt bằng là 170.000m2.

* Phương án bồi thường thiệt hại giải tỏa mặt bằng tại Khu kinh tế mở Chu Lai vừa được UBND tỉnh Quảng Nam quyết định thông qua. Theo đó, đối với các hộ dân thuộc giải tỏa trắng sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà mức 350.000 đồng/tháng đối với địa bàn vùng nông thôn và 450.000 đồng/tháng đối với địa bàn thị trấn Núi Thành.

Đối với các loại tài sản khi giải tỏa, được hỗ trợ 5 triệu đồng/cái rớ quay, rớ đáy 1,6 triệu đồng/cái, chà đá 500.000 đồng/cái. Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho lao động các hộ có tài sản rớ quay, rớ đáy với mức tối đa 3 triệu đồng/hộ. Về đất ở và sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp thực hiện theo qui định của pháp luật hiện hành.

Ngoài bồi thường thiệt hại, chủ đầu tư các dự án tại Khu kinh tế mở Chu Lai còn có nhiều chính sách hỗ trợ để nhân dân sớm ổn định đời sống.

Q.ĐÀN - HOÀI NHÂN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận