Đất nông nghiệp trong quy hoạch đô thị vẫn được cấp giấy chứng nhận

18/12/2012 00:14 GMT+7

TT - Ông Vũ Hồng Khanh - phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - vừa ký văn bản giao UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn triển khai kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, kể cả diện tích đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch phát triển đô thị và công nghiệp, nhưng chưa có chủ trương đầu tư và thông báo thu hồi đất.

Ngoài ra, các địa phương có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, xác định chính xác quỹ đất nông nghiệp đã giao, xác định cụ thể đất nông nghiệp chuyên trồng lúa nước và đất nông nghiệp có đủ điều kiện trồng được hai vụ lúa nước trở lên để thực hiện quản lý theo đúng quy hoạch trồng lúa nước với diện tích 92.120ha của TP. UBND TP cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã, lập đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích trên địa bàn phường, xã, thị trấn.

Việc thanh tra nhằm mục đích làm rõ việc cho thuê, đấu thầu và quản lý, sử dụng kinh phí cho thuê, đấu thầu, xây dựng công trình, chuyển mục đích sử dụng, lấn chiếm trái phép, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm và để xảy ra vi phạm. Theo đó, lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với từng trường hợp, báo cáo Sở Tài nguyên - môi trường trước ngày 30-3-2013.

Đối với các trường hợp UBND quận, huyện, thị xã, UBND phường, xã, thị trấn cho các tổ chức thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp hoặc các tổ chức này tự chuyển mục đích sử dụng sang sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, UBND TP giao UBND các quận, huyện tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên - môi trường để sở này lập kế hoạch kiểm tra và hồ sơ quản lý.

XUÂN LONG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận