Đề xuất nhiều cơ chế đặc biệt cho thành phố Thủ Đức

27/09/2022 18:35 GMT+7

TTO - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM kiến nghị cho TP Thủ Đức được giữ lại toàn bộ nguồn thu sử dụng đất và toàn bộ số vượt thu so với pháp lệnh thu hằng năm, được thành lập Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất....

Đề xuất nhiều cơ chế đặc biệt cho thành phố Thủ Đức - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Huỳnh Mai, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, phát biểu tại buổi giám sát thực hiện nghị quyết 131 ngày 27-9 - Ảnh: D.N.HÀ

Bà Lê Thị Huỳnh Mai, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, cho biết tổ biên soạn hoàn thiện dự thảo nghị quyết mới thay thế nghị quyết số 54 năm 2017 của Quốc hội đã soạn thảo một số cơ chế chính sách đặc thù cho TP Thủ Đức.

Nội dung này được bà Mai phát biểu trong buổi giám sát của HĐND TP.HCM với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính nội dung thực hiện nghị quyết 131 về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM ngày 27-9.

Những chính sách đặc thù mà tổ biên soạn đề xuất cho TP Thủ Đức cụ thể là:

HĐND, UBND TP.HCM được phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho HĐND, UBND TP Thủ Đức, chủ tịch UBND TP.HCM được ủy quyền cho chủ tịch UBND TP Thủ Đức các nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

HĐND TP.HCM được quyết định việc phân công một số nhiệm vụ theo quy định pháp luật thuộc chức năng của các sở, ngành chuyên môn cho UBND TP Thủ Đức và chủ tịch UBND TP Thủ Đức trong điều hành và giải quyết các vấn đề trên địa bàn TP Thủ Đức.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức được ủy quyền cho các trưởng phòng, ban và chủ tịch UBND các phường một số nhiệm vụ, quyền hạn, trừ những nội dung được chủ tịch UBND TP ủy quyền.

Ngân sách TP Thủ Đức được giữ lại toàn bộ tiền từ nguồn thu sử dụng đất và toàn bộ số vượt thu so với pháp lệnh hằng năm đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh để phục vụ chi cho đầu tư phát triển trên địa bàn TP Thủ Đức.

HĐND TP.HCM quyết định sắp xếp, bố trí cơ cấu tổ chức bộ máy, số lượng biên chế của TP Thủ Đức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và định hướng phát triển, nhưng không vượt quá cơ cấu tổ chức của đơn vị cấp tỉnh loại I.

HĐND TP.HCM cũng được quyết định chế độ công tác, phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo TP Thủ Đức ở mức cao hơn đô thị loại I của thành phố thuộc tỉnh nhưng không vượt quá cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.

Thành lập Văn phòng đăng ký đất đai, Đội trật tự xây dựng và đô thị và Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND TP Thủ Đức.

Bí thư TP Thủ Đức trăn trở câu hỏi của người dân Bí thư TP Thủ Đức trăn trở câu hỏi của người dân 'lên TP mà như cũ thì lên làm gì?' Chủ tịch Quốc hội: TP.HCM đề nghị cơ chế đặc thù cho TP Thủ Đức vì Chủ tịch Quốc hội: TP.HCM đề nghị cơ chế đặc thù cho TP Thủ Đức vì 'cái áo chật quá' TP Thủ Đức công bố biểu trưng riêng TP Thủ Đức công bố biểu trưng riêng
D.N.HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận