Được nộp tiền sử dụng đất trong 90 ngày

14/06/2014 04:27 GMT+7

TT - Chính phủ vừa ban hành hai nghị định hướng dẫn Luật đất đai là nghị định 45 về thu tiền sử dụng đất và nghị định 46 về tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Đề xuất thời gian nộp tiền sử dụng đất 90 ngày
Kiến nghị đóng tiền sử dụng đất trong 180 ngày

Theo nghị định 45, người sử dụng đất được nộp tiền sử dụng đất trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế. Trong 30 ngày đầu tiên, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất, số còn lại được nộp trong 60 ngày tiếp theo. Quá thời hạn trên mà không nộp sẽ bị phạt chậm nộp. Quy định mới này có lợi hơn cho người sử dụng đất so với quy định hiện hành buộc phải nộp 100% tiền sử dụng đất trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế.

Cũng theo nghị định 45, người dân ghi nợ tiền sử dụng đất mà trả nợ sớm sẽ được trả nợ dần trong thời hạn tối đa năm năm. Sau năm năm kể từ ngày ghi nợ mà người dân chưa trả hết thì phải trả phần nợ tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Hộ gia đình, cá nhân trả nợ tiền sử dụng đất trước thời hạn được giảm trừ 2%/năm tính trên thời gian và số tiền trả nợ sớm. Người dân đã ghi nợ tiền sử dụng đất, đến ngày 1-7-2014 vẫn còn nợ và còn trong thời hạn trả nợ vẫn được giảm trừ theo quy định trên.

Nghị định hướng dẫn tính tiền thuê đất quy định giá tiền cho thuê đất xây dựng công trình ngầm bằng 30% giá tiền thuê đất mặt.

Cả hai nghị định sẽ có hiệu lực vào ngày 1-7-2014.

D.N.HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận