Hà Nội phải ban hành khung giá dịch vụ nhà chung cư

13/10/2012 07:40 GMT+7

TT - Đó là hướng dẫn mà Bộ Xây dựng vừa gửi UBND TP Hà Nội. Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn TP năm 2012 và văn bản của UBND TP Hà Nội về việc quy định giá trần và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn TP.

Về kiến nghị công bố đơn giá dịch vụ nhà chung cư thay cho việc ban hành giá trần hoặc khung giá dịch vụ nhà chung cư, Bộ Xây dựng cho biết khoản 5, điều 50 nghị định 71/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở đã quy định: “Các chi phí dịch vụ khi sử dụng nhà chung cư, kể cả phí dịch vụ trông giữ ôtô không được cao hơn mức giá dịch vụ do UBND cấp tỉnh quy định, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác”.

Bên cạnh đó, theo quy định tại thông tư số 37/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư, thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quy định mức thu tối đa (giá trần) hoặc khung giá dịch vụ nhà chung cư theo từng cấp nhà, hạng nhà chung cư, chất lượng dịch vụ và tình hình thực tế của địa phương để áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Bộ Xây dựng khẳng định theo các quy định nêu trên thì UBND TP Hà Nội có trách nhiệm ban hành giá trần hoặc khung giá dịch vụ nhà chung cư. Trên cơ sở giá trần hoặc khung giá dịch vụ nhà chung cư được UBND TP Hà Nội ban hành, ban quản trị nhà chung cư, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo các quy định tại thông tư số 37/2009 của Bộ Xây dựng.

Trường hợp giá dịch vụ nhà chung cư được xác định cao hơn mức giá hoặc khung giá dịch vụ nhà chung cư do UBND TP Hà Nội ban hành thì ban quản trị nhà chung cư, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ theo quy định tại khoản 3, điều 9 thông tư số 37/2009 để thực hiện.

* Bộ Xây dựng cũng cho biết sẽ nghiên cứu phản ảnh của UBND TP Hà Nội về những khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý giá dịch vụ nhà chung cư theo giá trần, đồng thời sẽ khảo sát và tập hợp thêm thông tin ở các địa phương khác trên cả nước để báo cáo Chính phủ khi sửa nghị định số 71/2010.

T.PHÙNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận