Hỗ trợ lãi suất tiền sử dụng đất

25/12/2012 08:01 GMT+7

TT - Ngày 24-12, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định về việc hỗ trợ lãi suất để trả tiền sử dụng đất. Theo đó, các tổ chức, cá nhân được giao đất có thu tiền sử dụng đất, nếu nộp đủ tiền sử dụng đất trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng giao quyền sử dụng đất thì được hỗ trợ tiền lãi suất bằng 10% tổng số tiền sử dụng đất phải nộp.

Việc hỗ trợ lãi suất này được thực hiện theo hình thức khấu trừ trực tiếp tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp trước khi nộp đủ tiền sử dụng đất còn lại vào ngân sách TP. Hỗ trợ này không áp dụng cho trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất hay giao đất rẻo để hợp thửa, bán nhà và đất thuộc sở hữu nhà nước.

TUỆ ANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận