Hướng dẫn việc sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn

02/05/2012 20:45 GMT+7

Bộ Tài nguyên - môi trường vừa có văn bản gửi UBND thành phố Hải Phòng hướng dẫn việc sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn.

Xem toàn bộ thông tin vụ cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng trên TTO

lZOFMMMx.jpgPhóng to
Bộ Tài nguyên - môi trường đã có văn bản hướng dẫn việc sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn - Ảnh minh họa chụp ngày 18-2 - Ảnh: Thân Hoàng

Trước đó, UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản về việc xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên - môi trường về phương án sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển.

Bộ Tài nguyên - môi trường có ý kiến về việc sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn như sau:

1. Đối với diện tích 21ha được giao theo quyết định số 447 của UBND huyện Tiên Lãng:

Theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, quyết định giao đất này là phù hợp với quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm ban hành.

Năm 2005, UBND thành phố Hải Phòng đã thu hồi 3,36ha giao cho Thành đoàn Hải Phòng xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nuôi tôm xuất khẩu, diện tích còn lại là 17,64ha.

Theo quy định tại điều 80 Luật đất đai năm 2003, khoản 1 điều 33 nghị định số 181 ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai năm 2003 thì diện tích đất 17,64ha tiếp tục cho ông Đoàn Văn Vươn sử dụng theo hình thức thuê đất.

Việc thực hiện cho thuê đất thực hiện theo quy định tại các điều 31, 35, 37, 67 và 80 Luật đất đai năm 2003.

Trình tự, thủ tục cho thuê đất thực hiện theo quy định tại điều 1 nghị định số 38 ngày 26-5-2011 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của nghị định số 181/, nghị định số 149 và nghị định số 160. Giá thuê đất được xác định theo quy định tại điều 11 nghị định số 69 ngày 13-8-2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đối với phần diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ đê biển thì vẫn cho ông Đoàn Văn Vươn thuê để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, nhưng phải chấp hành các quy định về bảo vệ an toàn đê điều theo quy định của pháp luật đê điều.

2. Đối với diện tích 19,3ha được UBND huyện Tiên Lãng giao bổ sung cho ông Đoàn Văn Vươn theo quyết định số 220 ngày 9-4-1997:

Theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, quyết định giao đất này là đúng thẩm quyền và phù hợp với thực tế sử dụng đất, nhưng không đúng với quy định của pháp luật đất đai về giao đất, cho thuê đất, về thời hạn giao đất và thời điểm tính thời hạn giao đất.

Đây là diện tích ông Đoàn Văn Vươn đã tự ý khai phá sử dụng cùng thời điểm với diện tích 21 ha được giao theo quyết định số 447 và đã bị xử phạt hành chính về hành vi lấn chiếm đất đai tại quyết định số 219 ngày 9-4-1997 của UBND huyện Tiên Lãng.

Theo quy định tại khoản 3 điều 2 của bản quy định ban hành kèm theo quyết định số 03 ngày 4-1-1994 của UBND thành phố Hải Phòng, thì diện tích đất này thuộc trường hợp phải thuê đất.

Việc tiếp tục cho ông Đoàn Văn Vươn sử dụng đất theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ thực hiện hình thức thuê đất: việc cho thuê đất thực hiện theo quy định tại các điều 31, 35, 37, 67 và 80 Luật đất đai năm 2003.

Trình tự, thủ tục cho thuê đất thực hiện theo quy định tại điều 1 nghị định số 69 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Bộ Tài nguyên - môi trường đề nghị UBND thành phố Hải Phòng triển khai, chỉ đạo thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguyên - môi trường.

Theo chinhphu.vn
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận