Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022

  • 11 năm chưa xong đền bù

    11 năm chưa xong đền bù

    TT - Từ đầu năm 2000, UBND huyện Ea Súp (Đắk Lắk) đã có quyết định thu hồi đất để xây dựng cụm dân cư trung tâm xã Ea Rốc (gồm chợ và khu dân cư). Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thể thực hiện vì nhiều sai sót trong việc đền bù, tái định canh định cư.