Không được cấp phép đầu tư và giao đất mới

03/08/2012 02:45 GMT+7

TT - Đối với những chủ đầu tư dự án vi phạm pháp luật về đất đai, về xây dựng và nhà ở, cơ quan chức năng không cấp phép đầu tư, không giao đất, cho thuê đất mới ở địa phương cho đến khi xử lý, khắc phục xong sai phạm tại các dự án đang thực hiện. Đó là một trong những nội dung mà Bộ Tài nguyên - môi trường vừa hướng dẫn TP Hà Nội và TP.HCM về cấp giấy chủ quyền nhà, đất.

Bộ Tài nguyên - môi trường còn chỉ đạo: khi xem xét cấp giấy chủ quyền nhà, đất đối với những dự án nhà ở còn vướng mắc về pháp lý hoặc vi phạm pháp luật không phải do lỗi của người mua nhà thì phải bảo đảm quyền lợi cho người mua nhà.

Cụ thể, những dự án đã giải phóng xong mặt bằng, đã giao đất, chủ đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất, bàn giao nhà cho người mua, xây nhà đúng thiết kế, quy hoạch, nhưng còn một số trường hợp khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ tái định cư thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chủ quyền cho người mua nhà. Nếu dự án đã hoàn thành những thủ tục nói trên ở một phần dự án thì cấp giấy chủ quyền cho một phần dự án, không đợi hoàn thành toàn bộ dự án. Nếu dự án đã hoàn thành các thủ tục nhưng chủ đầu tư xây vượt tầng, thay đổi thiết kế, công năng sử dụng ở một số tầng thì cấp giấy chủ quyền cho những tầng không vi phạm...

D.N.HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận