Kiến nghị bỏ hạn mức hỗ trợ đất nông nghiệp

01/05/2012 03:56 GMT+7

TT - “Đề nghị bãi bỏ hạn mức hỗ trợ đất nông nghiệp trong đô thị, khu dân cư quy định tại khoản 2 điều 21 nghị định 69 năm 2009 của Chính phủ (quy định giới hạn diện tích được hỗ trợ không quá 5 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương)”.

Đây là một trong những kiến nghị của UBND TP.HCM đến Thủ tướng và các bộ liên quan.

UBND TP đề xuất đối với đất nông nghiệp thuần, cần sửa đổi theo hướng không phân biệt hộ gia đình, cá nhân trực tiếp hay không trực tiếp sản xuất nông nghiệp đều được hỗ trợ như nhau (quy định hiện hành chỉ hỗ trợ những trường hợp trực tiếp sản xuất).

Theo đề xuất của UBND TP, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thuần, ngoài việc bồi thường bằng tiền theo quy định, cần hỗ trợ thêm cho người dân với mức không quá 10% giá đất ở liền kề để tính bồi thường (nhưng tổng đơn giá tính bồi thường, hỗ trợ không quá tổng mức giá bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong đô thị, khu dân cư).

UBND TP cũng kiến nghị: hộ gia đình, cá nhân có nhiều loại đất nông nghiệp bị thu hồi thì tính hỗ trợ đối với tất cả các loại đất nông nghiệp đó, thay vì như quy định hiện hành chỉ tính hỗ trợ theo một loại đất nông nghiệp.

Trong khi chờ xem xét sửa đổi một số quy định trên, trước mắt UBND TP kiến nghị Thủ tướng cho phép chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ không quá 10% giá đất ở liền kề để tính bồi thường như đã đề xuất, nhằm bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống và sản xuất cho người bị thu hồi đất (trường hợp đặc biệt sẽ trình Thủ tướng quyết định).

QUỐC THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận