Nông dân được góp cổ phần bằng quyền sử dụng đất

21/11/2013 04:05 GMT+7

TT - Theo quyết định phê duyệt đề án khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2013-2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, trong giai đoạn từ 2011-2020 tổng thu ngân sách nhà nước về đất đai dự báo đạt 700.000 tỉ đồng, bình quân thu hằng năm đạt 70.000 tỉ đồng. Phấn đấu đến năm 2018 hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên phạm vi cả nước.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu trình Quốc hội ban hành Luật thuế tài sản, nghiên cứu trình Thủ tướng ban hành cơ chế thí điểm cho hộ nông dân góp vốn cổ phần bằng giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp vào dự án sản xuất kinh doanh dịch vụ thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất.

L.THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận