TP.HCM cho cấp phép xây dựng trong khi chờ hướng dẫn

02/07/2013 02:58 GMT+7

TT - UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn quy định các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được xem xét cấp giấy phép xây dựng trong thời gian chờ Bộ Tài nguyên - môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Cụ thể, các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được xem xét cấp giấy phép xây dựng bao gồm: các giấy tờ được cấp sau ngày 30-4-1975 như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; hợp đồng thuê nhà, đất theo quy định của pháp luật; hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu công trình xây dựng được chứng nhận tại cơ quan công chứng, chứng thực hoặc UBND cấp có thẩm quyền nơi có nhà ở - đất ở... Các giấy tờ được cấp trước ngày 30-4-1975 như bằng khoán điền thổ; văn tự đoạn mãi bất động sản; văn tự mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế nhà ở được pháp luật công nhận hoặc công trình xây dựng có chứng thực của chính quyền cũ, đã trước bạ...

Bên cạnh đó, UBND TP cũng ban hành quyết định quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm tối đa không quá ba tầng nhưng phải hài hòa với cảnh quan kiến trúc khu vực. Thời hạn sử dụng công trình, nhà ở riêng lẻ ghi trong giấy phép xây dựng tạm là thời gian thực hiện quy hoạch theo kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá năm năm, kể từ ngày quy hoạch được công bố.

Nếu trong vòng năm năm kể từ ngày công bố công khai quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2.000 (quy hoạch phân khu), Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch thì không được bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc được xây dựng mới trong lộ giới hoặc phạm vi quy hoạch. Sau năm năm, Nhà nước thực hiện quy hoạch thì bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành.

MAI HƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận