Xây dựng đề án nâng cao năng lực quản lý đất đai

01/09/2011 17:33 GMT+7

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Tài nguyên và môi trường phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành đất đai, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 12-2011.

yJwoW4Oc.jpgPhóng to
Công tác quản lý đất đai hiện đang tồn tại một số bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và tính chất quan trọng, phức tạp của lĩnh vực đất đai - Ảnh minh họa: HỒNG NHỰT

Theo chỉ đạo của phó thủ tướng, không ban hành chiến lược ngành quản lý đất đai giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 25-8, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao nhiệm vụ xây dựng một đề án phát triển, nâng cao năng lực, hiệu quả ngành quản lý đất đai cho Bộ Tài nguyên và môi trường thực hiện.

Hiện ngành quản lý đất đai được tổ chức theo hệ thống dọc, từ Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và môi trường tới các chi cục cấp tỉnh, cán bộ địa chính cấp huyện, cấp xã.

Hiện ngành đang thực hiện 13 nội dung quản lý nhà nước về đất đai, trong đó có các nhiệm vụ quan trọng như xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ hành chính, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất, quản lý việc giao, cho thuê, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác quản lý đất đai hiện đang tồn tại một số bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và tính chất quan trọng, phức tạp của lĩnh vực đất đai.

Số lượng văn bản quy phạm pháp luật nhiều nhưng thiếu đồng bộ, ổn định, chất lượng quy hoạch, kế hoạch chưa đáp ứng yêu cầu quản lý, cơ sở dữ liệu chưa được xây dựng đồng bộ, không cập nhật được biến động. Những hạn chế này cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng đất đai đang là lĩnh vực chiếm tỉ lệ cao trong các tranh chấp, khiếu kiện.

Theo Chinhphu.vn
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận